DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2017-2020 z podziałem na zadania. CPV 90630000-2. Drukuj Email
z dnia: 2017-08-23
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2017-2020 z podziałem na zadania. CPV 90630000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.77.2017
Termin składania ofert 2017-10-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

77_2017 siwz 23_08_2017

77_2017 siwz wersja edytowalna 23_08_2017

77_2017 stwior 23_08_2017

77_2017 ogloszenie o zamowieniu 23_08_2017

77_2017 kosztorysy ofertowe zad 1-9 23_08_2017

77_2017 jedz 23_08_2017

77_2017 opz 23_08_2017

 

 

77_2017 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 13_09_2017

77_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 13_09_2017

77_2017 kosztorysy ofertowe zadania 1-9 13_09_2017

77_2017 opis przedmiotu zamowienia 13_09_2017

  77_2017 umowa 13_09_2017

 

 

77_2017 odpowiedzi na pytania 14_09_2017

 

 

77_2017 odpowiedzi na pytania 19_09_2017

 

 

77_2017 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 26_09_2017

  77_2017 zmiana siwz 26_09_2017

77_2017 zalacznik nr 1 oferta wersja edytowalna 26_09_2017

 

 

77_2017 odpowiedzi na pytania 27_09_2017

 

 

 

77_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 04_10_2017

 

77_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert z kwotami przeznaczonym na poszczegolne zadania 04_10_2017

 

 

 

77_2017 uniewaznienie postepowania 19_10_2017

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :