Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska, zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73.11.00.00-6. Drukuj
z dnia: 2017-08-08
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska, zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73.11.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.73.2017
Termin składania ofert 2017-08-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-160; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

73_17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-08-08

73_17 SIWZ 2017-08-08

73_17 załączniki do siwz - wersja edyt. 2017-08-08

73_17_Zestawienie_cenowe_2017-08-08

73_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2017-08-08

 

73_17_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA 2017-08-22