DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach" - prace projektowe. CPV 71200000-0. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-20
Nazwa zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach" - prace projektowe. CPV 71200000-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.72.2017.AK
Termin składania ofert 2017-07-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 75 510 18(19) wew. 20, tel. 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

 

72-17 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  2017-08-22

 

72-17 Informacja z otwarcia ofert 2017-07-31

  

72-17 Ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-20

72-17 SIWZ 2017-07-20

72-17 Opis przedmiotu zamówienia

72-17 Rysunek pomocniczy

  72-17 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :