Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań w latach 2018-2019 Drukuj
z dnia: 2017-07-17
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiuz podziałem na 11 zadań w latach 2018-2019. CPV 90610000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.58.2017
Termin składania ofert 2017-09-12 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

58_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-07-17

58_17_SIWZ_2017-07-17

58_17_oświadczenie_JEDZ_2017-07-17

58_17_kosztorys_ofertowy_2017-07-17

58_17_wykaz_służb_i_dróg_BUD_2017-07-17

58_17_wersja_edyt_zał_2017-07-17

 

 

58_17 ogłoszenie o zmianie 2017-08-25

58_17 zmiana SIWZ 2017-08-25

58_17_zal_7_UMOWA_wzor_2017-08-25

 

 

58_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-09-13

 

 

58_17_unieważnienie_postępowania_zad_4_7_i_8_2017-09-15

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_11_2017-09-27

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_1_2017-10-02

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_6_2017-10-02

 

58_17_ogloszenie_o_wyborze_zad_3_2017-10-05

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_9_2017-10-11

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_10_2017-10-11

 

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_5_2017-10-18

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2017-10-23