DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań w latach 2018-2019 Drukuj Email
z dnia: 2017-07-17
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiuz podziałem na 11 zadań w latach 2018-2019. CPV 90610000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.58.2017
Termin składania ofert 2017-09-12 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

58_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-07-17

58_17_SIWZ_2017-07-17

58_17_oświadczenie_JEDZ_2017-07-17

58_17_kosztorys_ofertowy_2017-07-17

58_17_wykaz_służb_i_dróg_BUD_2017-07-17

58_17_wersja_edyt_zał_2017-07-17

 

 

58_17 ogłoszenie o zmianie 2017-08-25

58_17 zmiana SIWZ 2017-08-25

58_17_zal_7_UMOWA_wzor_2017-08-25

 

 

58_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-09-13

 

 

58_17_unieważnienie_postępowania_zad_4_7_i_8_2017-09-15

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_11_2017-09-27

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_1_2017-10-02

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_6_2017-10-02

 

58_17_ogloszenie_o_wyborze_zad_3_2017-10-05

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_9_2017-10-11

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_10_2017-10-11

 

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_5_2017-10-18

 

58_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2017-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :