DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego Góra i Lądek Zdrój w latach 2017,2018 i 2019 z podziałem na zadania. CPV 77310000-6 Drukuj Email
z dnia: 2017-07-11
Nazwa zadania Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego Góra i Lądek Zdrój w latach 2017,2018 i 2019 z podziałem na zadania. CPV 77310000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.59.2017
Termin składania ofert 2017-07-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

59_2017 ogloszenie o zamowieniu 11_07_2017

59_2017 siwz 11_07_2017

59_2017 st 11_07_2017

59_2017 siwz wersja edytowalna 11_07_2017

 

59-17 odpowiedz na pytanie 1

59-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

59-17 zestawienie cenowe

 

 

zbiorcze zestawienie ofert koszenie

 

 

59-17 ogloszenie o wyborze oferty na zad 1 i 2

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :