Wycinka drzew i krzewów od km 17.000 do km 19.000 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole. CPV 77211400-6. Drukuj
z dnia: 2017-07-03
Nazwa zadania Wycinka drzew i krzewów od km 17.000 do km 19.000 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.51.2017
Termin składania ofert 2017-07-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

  51_2017_ogloszenie o zamowieniu

51_2017_siwz

51_2017_zalaczniki w wersji edytowalnej

protok ustalen koncowych

05 decyzja starosty trzebnickiego

03 zacznik - wykaz drzew do wyciecia

  51_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-07-11

 

  2720_51_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www