DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2017-06-26
Nazwa zadania Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.62.2017
Termin składania ofert 2017-07-25 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

62_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-06-26

62_2017 SIWZ 2017-06-26

62_2017 Opis przedmiotu zamówienia 2017-06-26

62_2017 Mapka - obszar objęty oceną

62_2017 załączniki do SIWZ_edyt 2017-06-26

 

62_2017 Zmiana SIWZ 2017-06-28

62_2017 zał. 2 ZESTAWIENIE CENOWE  2017-06-28

62_2017 zał. 2 ZESTAWIENIE CENOWE  2017-06-28 w_edyt

62_2017 Przebieg projektu i finansowania

 

62_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-07-07

62_2017 pyt_i odp_2017-07-07

 

62_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-07-13

62_2017 pyt_i_odp 2017-07-13

62_2017 SIWZ tekst jednjednolity z dn. 2017-07-13

62_2017 załączniki do SIWZ wersja edyt. z dn. 2017-07-13

 

62_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-07-25

 

62_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2017-07-26

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :