Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-05-31
Nazwa zadania Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.32.2017
Termin składania ofert 2017-06-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

32_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-05-31

32_2017 SIWZ 2017-05-31

32_2017 Opis przedmiotu zamówienia 2017-05-31

32_2017 Mapka - obszar objęty oceną

32_2017 załaczniki w_edyt 2017-05-31

  

32_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-06-09

32_2017 ZMIANA SIWZ 2017-06-09

32_2017 zał. 6 Wykaz usług 2017-06-09

32_2017 zał. 7 Wykaz osób 2017-06-09

32_2017 zał. 6 Wykaz usług w_edyt 2017-06-09

32_2017 zał 7 Wykaz osób w_edyt 2017-06-09

   

32_2017 pyt. 1 2017-06-13

 

32_2017 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2017-06-20