Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo – rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Drukuj
z dnia: 2017-05-30
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo – rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.47.2017
Termin składania ofert 2017-06-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

47_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-05-30

47_17_SIWZ_2017-05-30

47_17_OPZ_2017-05-30

47_17_wersja_edyt_zał_2017-05-30

 

47_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-06-29

 

47_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-07-20