Prace projektowe dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Wojkowice. CPV 71200000-0. Drukuj
z dnia: 2017-05-16
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Wojkowice. CPV 71200000-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2017
Termin składania ofert 2017-05-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

43_2017 siwz 16_05_2017

43_2017 opis przedmiotu zamowienia 16_05_2017

43_2017 ogloszenie o zamowieniu 16_05_2017

43_2017 siwz wersja edytowalna 16_05_2017

43_2017 opis przedmiotu zamowienia wersja edytowalna 16_09_2017

43_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 29_05_2017

  43_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20_06_2017