DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Wojkowice. CPV 71200000-0. Drukuj Email
z dnia: 2017-05-16
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Wojkowice. CPV 71200000-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2017
Termin składania ofert 2017-05-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

43_2017 siwz 16_05_2017

43_2017 opis przedmiotu zamowienia 16_05_2017

43_2017 ogloszenie o zamowieniu 16_05_2017

43_2017 siwz wersja edytowalna 16_05_2017

43_2017 opis przedmiotu zamowienia wersja edytowalna 16_09_2017

43_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 29_05_2017

  43_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20_06_2017

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :