DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. Drukuj Email
z dnia: 2017-05-08
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211400-8, 77211400-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2017
Termin składania ofert 2017-05-18 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 233, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

2720_44_2017_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-05-08

2720_44_2017_SIWZ_2017-05-08

2720_44_2017_zał_wersja_edyt_2017-05-08

 

 

  2720-44-2017-zmiana-siwz-15-05-2017

2720-44-2017-kosztorys-ofertowy

2720-44-2017-kosztorys-ofertowy

2720-44-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-15-05-2017

 

 

  ni_2720_44_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

 

2720-44-2017-uniewaznienie-www

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :