Przebudowa drogi wojewódzkiej na 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach – prace projektowe. Drukuj
z dnia: 2017-04-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej na 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach – prace projektowe. CPV 71.20.00.00-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2017
Termin składania ofert 2017-05-09 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

36_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-04-28

36_17_SIWZ_2017-04-28

36_17_rysunek_2017-04-28

36_17_wersja_edyt_zał_2017-04-28

 

 

 

 

36_17_zbiorcze_zestawienie_ofert_2017-05-09

 

36_17_unieważnienie_postępowania_2017-05-15