Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Drukuj
z dnia: 2017-04-26
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.24.2017
Termin składania ofert 2017-06-20 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

24_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-04-26

24_2017 SIWZ 2017-04-26

24_2017 Opis przedmiotu zamówienia 2017-04-26

24_2017 załączniki do siwz w_edyt 2017-04-26

24_2017 JEDZ

 

Materiały dot. przetargu na wykonanie robót budowlanych

  

24_2017 ZMIANA OGŁOSZENIA 2017-06-02

24_2017 pyt_i odp_2017-06-02

24_2017 zał. nr 1 FORMULARZ OFERTY 2017-06-02

24_2017 zał. nr 1 FORMULARZ OFERTY w_edyt 2017-06-02

24_2017 zał. nr 3 WYKAZ USŁUG 2017-06-02

24_2017 zał. nr 3 WYKAZ USŁUG w_edyt 2017-06-02

 

24_2017 pyt_9_i odp_sprostowanie_2017-06-02

 

 

24_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2017-06-20

 

24_2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2017-08-03