Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Kontynuacja budowy przepraw przez Odrę: Budowa obejścia m. Rynarcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z korektą łuku w m. Gawrony”. Drukuj
z dnia: 2017-04-11
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Kontynuacja budowy przepraw przez Odrę: Budowa obejścia m. Rynarcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z korektą łuku w m. Gawrony”. CPV 71200000-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.23.2017
Termin składania ofert 2017-04-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

23_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-04-11

23_17_SIWZ_2017-04-11

23_17_rys_2017-04-11

23_17 wersja_edyt_zał_2017-04-11

 

 

23_17_pyt_i_odp_2017-04-19

23_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-04-19

 

 

23_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-04-25

 

23_17_unieważnienie_postępowania_2017-05-05