DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2017, 2018 i 2019. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-04-07
Nazwa zadania Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2017, 2018 i 2019. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.28.2017
Termin składania ofert 2017-05-23 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 071/3917233, -166 / 71/39 17 110
Załączniki

  2720-28-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-28-2017-siwz

  2720_28_2017-sst

   2720_28_2017_pyt_i_odp_2017-05-05

2720_28_2017_sprostowanie_ogłoszenia_2017-05-05

   2720_28_2017-jedz

   

2720-28-2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-24-05-2017

  

2720-28-2017-uniewaznienie-zad-5

 

  2720_28_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www-zadanie-8

  

2720_28_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www-zadanie-2

 

   2720_28_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www-zadanie-4

 

 

2720_28_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www-zadanie-3

  

 

2720-28-2017-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-www-zadanie-1

 

 

2720_28_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-www-zadanie-6

 

 

 

2720_28_17_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-www-zadanie-7

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :