Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań. CPV 90610000-6. Drukuj
z dnia: 2017-03-14
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.14.2017
Termin składania ofert 2017-04-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

14_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-03-14

14_2017 SIWZ 2017-03-14

14_2017 JEDZ

14_2017 KOSZTORYS OFERTOWY - 11 zadań

14_2017 załączniki 1_3-5 do siwz edytowalne 2017-03-14

14_2017 wykaz i obmiar usług przy bieżącym utrzymaniu dróg

14_2017 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2017-03-14

 

14_2017 zmiana SIWZ 2017-03-16

 

14_2017 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2017-03-27

14_2017 zmiana siwz 2017-03-27

14_2017 KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania nr 11 2017-03-27

14_2017 wykaz i obmiar usług przy bud  z dn_ 2017-03-27

 

14_2017 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2017-04-06

14_2017 zmiana siwz 2017-04-06

 

14_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2017-04-24

14_2017 ośw. dot. grupy kapitałowej - propozycja

  

14_2017 WYNIK - zad. 8 - unieważnienie 2017-05-16

14_2017 WYNIK - zad. 4  2017-05-18

14_2017 WYNIK - zad. 6  2017-05-18

14_2017 WYNIK - zad. 9  2017-05-18

14_2017 WYNIK - zad. 3  2017-05-24

14_2017 WYNIK - zad. 5  2017-05-24

14_2017 WYNIK - zad. 1  2017-03-31

14_2017 WYNIK - zad. 2  2017-03-31

14_2017 WYNIK - zad. 7  2017-06-01

14_2017 WYNIK - zad. 11  2017-06-01

14_2017 WYNIK - zad. 10  2017-06-05