DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)" CPV 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8 Drukuj Email
z dnia: 2017-02-21
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)" CPV 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.10.2017
Termin składania ofert 2017-04-24 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248 / 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

10_2017 ogloszenie o zamowieniu 21_02_2017

10_2017 siwz 21_02_2017

10_2017 siwz wersja edytowalna 21_02_2017

10_2017 jedz 21_02_2017

10_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 23_03_2017

10_2017 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 23_03_2017

10_2017 siwz wersja edytowalna 23_03_2017

10_2017 zmiana siwz 28_03_2017

10_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 06_04_2017

10_2017 opz 06_04_2017

10_2017 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 06_04_2017

  10_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 24_04_2017

  10_2017 oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej zal nr 6 24_04_2017

  10_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert 11_08_2017

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :