Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77211400-6 Drukuj
z dnia: 2017-01-27
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.2.2017
Termin składania ofert 2017-02-08 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

2_2017 info_o wyborze - zad_2 2017-02-17

2_2017 info_o wyborze - zad_2 2017-02-17

2_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-01-27

 

2_2017 SIWZ 2017-01-27

2_2017 wykaz drzew do wycinki 2017-01-27

2_2017 zał_do siwz nr 1-7_edyt 2017-01-27

 

2_2016 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  2017-02-01

2_2016 zmiana SIWZ  2017-02-01

 

2_2016 pyt_1-2  2017-02-02

 

2_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2017-02-08

 

2_2017 info_o wyborze - zad_4 2017-02-15

2_2017 info_o wyborze - zad_3 2017-02-15

 

2_2017 info_o wyborze - zad_1 2017-02-17

 

2_2017 info_o wyborze - zad_2 2017-02-17