DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)" CPV 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8 Drukuj Email
z dnia: 2016-12-01
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)" CPV 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.117.2016
Termin składania ofert 2017-02-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

117_2016 uniewaznienie postepowania 17_02_2017

117_2016 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 10_02_2017

117_2016 opz wersja edytowalna 10_02_2017

  117_2016 siwz 10_02_2017

117_2016 siwz wersja edytowalna 10_02_2017

117_2016 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 10_02_2017

117_2017 opz 10_02_2017

  117_2016 odpowiedzi na pytania 26_01_2017

117_2016 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 26_01_2017

117_2016 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 12_01_2017

117_2016 odpowiedzi na pytania 12_01_2017

117_2016 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 22_12_2016

117_2016 zmina siwz 22_12_2016

117_2016 siwz wersja edytowalna 22_12_2016

117_2016 ogloszenie o zamowieniu 01_12_2016

117_2016 opis przedmiotu zamowienia 05_12_2016

117_2016 siwz 05_12_2016

117_2016 siwz wersja edytowalna 05_12_2016

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :