Usługa wycinki drzew z podziałem na zadania. Drukuj
z dnia: 2016-10-10
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na zadania. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.113.2016
Termin składania ofert 2016-10-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

113_16 ogłoszenie o zamówieniu

113_16 siwz

113_16 wykaz drzew do wycinki

113_16 wersja edytowalna załączników

 

113_16 zbiorcze zestawienie ofert

 

113_16 ogłoszenie o wyborze zad_1 2016-10-26

 

113_16 ogłoszenie o wyborze zad_2 2016-11-03

 

113_16 ogłoszenie o wyborze zad_3 2016-11-03

113_16 ogłoszenie o wyborze zad_4 2016-11-04