Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”. CPV 71.52.00.00-9 Drukuj
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”. CPV 71.52.00.00-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.110.2016
Termin składania ofert 2016-08-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

110_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-07-27

110_2016 SIWZ 2016-07-27

110_2016 Opis przedmiotu zamówienia 2016-07-27

110_2016 siwz wersja edytowalna 2016-07-27

 

110_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-10

110_2016 zmiana siwz 2016-08-10

110_2016 opis przedmiotu zamówienia 2016-08-10

110_2016 SIWZ 2016-08-10 tekst jednolity

110_2016 załączniki do siwz 2016-08-10 w_edyt

 

110_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 22_08_2016

110_2016 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 22_08_2016

110_2016 zalacznik nr 6 22_08_2016

 

110_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-08-31

110_2016 info_o wyborze 2016-10-04