DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej i ekspertyz dla 38 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej i ekspertyz dla 38 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.101.2016
Termin składania ofert 2016-08-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 172, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

101_16 ogłoszenie o zamówieniu

101_16 SIWZ

101_16_opis przedmiotu zamówienia

101_16 wersja edytowalna załączników

 

101_2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-08-02

101_2016 zmiana SIWZ 2016-08-02

101_2016 opis przedmiotu zamówienia 2016-08-02

  

101_2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-08-04

101_2016 zmiana SIWZ 2016-08-04

101_2016 UMOWA - WZÓR  z dn_2016-08-04

 

101_2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-08-08

101_2016 zmiana SIWZ 2016-08-08

101_2016 SIWZ 2016-08-08 tekst jednolity

101_2016 opis przedmiotu zamówienia 2016-08-08

101_2016 załączniki do siwz 2016-08-08 w_edyt

 

ni-2720-101-2016-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

 

101_2016 info_o wyborze 2016-09-14

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :