Wykonanie prac projektowych oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla inwestycji pn. : Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Wykonanie prac projektowych oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla inwestycji pn. : Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.104.2016
Termin składania ofert 2016-08-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

104_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-07-27

104_2016 SIWZ  2016-07-27

104_2016 siwz 2016-07-27 w_edyt

104_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-11

104_2016 pyt_i odp 2016-08-11

104_2016 mapy zasadnicze dw 379

104_16 pyt_i odp 7-9 2016-08-23

104_16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2016-08-23

104_16 zal-2 zestawienie cenowe 2016-08-23

 

104_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

104_16 ogłoszenie o wyborze