Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu oławskiego i części wrocławskiego. CPV 90630000-2, CPV 90620000-9 Drukuj
z dnia: 2016-07-26
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu oławskiego i części wrocławskiego. CPV 90630000-2, CPV 90620000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.97.2016
Termin składania ofert 2016-09-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

97_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-07-26

 

97_2016 siwz 2016-07-29

97_2016 ZUD wykaz dróg chodników i siatki 2016-07-29

97_2016 specyfikacje techniczne

97_2016 załączniki do siwz 2016-07-29 w_edyt

 

97_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

97_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert_sprostowanie

 

97_2016 info_o wyborze 2016-09-19