PFU dla zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. Drukuj
z dnia: 2016-05-22
Nazwa zadania PFU dla zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.52.2016
Termin składania ofert 2016-06-01 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

52_16_ogloszenie o zamowieniu

52_16_siwz

52_16_opis przedmiotu zamowienia

52_16 siwz edytowalna

52_16_zbiorcze zestawienie ofert

 

52_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty