DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16700000-2, 66114000-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-20
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16700000-2, 66114000-2
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

56_2016 ogloszenie o zamowieniu 20_05_2016

56_2016 siwz 20_205_2016

56_2016 siwz wersja edytowalna 20_05_2016

56_2016 materialy dodatkowe 20_05_2016

  56_2016 odpowiedzi na pytania 24_05_2016

  56_2016 odpowiedzi na pytania 25_05_2016

56_2016 zalacznik nr 7 istotne postanowienia umowne 25_05_2016

 

56_2016 odpowiedzi na pytania i zmian terminu 30_05_2016

56_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 30_05_2016

 

56_2016 odpowiedzi na pytania i zmian terminu 01_06_2016

56_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 01_06_2016

 

   56_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 06_06_2016

56_2016 uniewaznienie ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23_06_2016

  

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :