Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4 Drukuj
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-172, fax. 71 39-17-110
Załączniki

  44_2016 ogloszenie o zamowieniu 15_04_2016

  44_2016 siwz 20_04_2016

44_2016 siwz wersja edytowalna 20_04_2016

44_2016 materialy dodatkowe 20_04_2016

 

44_2016 odpowiedzi na pytania 19_05_2016

44_2016 materialy do odpowiedzi na pytania 19_05_2016

 

 

44_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 06_06_2016

 

 

44_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05_09_2016