DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 90640000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2016
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

43_16_ogloszenie o zamowieniu

43_16_siwz

43_16_specyfikacje techniczne

43_16_zalacznik nr 2 kosztorys ofertowy dla zadan 1-4

43_16_zalacznik nr 8 wykaz uslug wraz z wykazem odcinkow drog

43_16_wersja edytowalna zalacznikow

43_16_zbiorcze zestawienie zlozonych ofert

43_16_ogloszenie o wyborze ZADANIE 1

43_16_ogloszenie o wyborze ZADANIE 2

 

43_16_ogloszenie o wyborze ZADANIE 3

43_16_ogloszenie o wyborze ZADANIE 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :