DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku” CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku”
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-05 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.05.2016r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi (pytanie nr 1)

Obowiązujacy Załacznik Nr 2 - Zestawienie cenowe

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ

Załaczniki do OPZ

 

Edytowalne załączniki do SIWZ ( nr 1 - 7 )

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :