Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0. NOWA NAZWA ZADANIA: Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK w formie pakietów: Pakiet I – ubezpieczenie mienia i od działalności OC okres ubezpieczenia od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. Pakiet II – ubezpieczenie pojazdów DSDiK od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. CPV 66 51 60 00-0. Drukuj
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0. NOWA NAZWA ZADANIA: Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK w formie pakietów: Pakiet I – ubezpieczenie mienia i od działalności OC okres ubezpieczenia od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. Pakiet II – ubezpieczenie pojazdów DSDiK od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. CPV 66 51 60 00-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.48.2016.AK
Termin składania ofert 2016-06-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75-75-510-18(19) wew.12; tel. 71 / 39 17 233, fax 75-75-510-18(19) wew.15
Załączniki

 

48-16 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 1 i zad 2 16_06_2016

48-16 Zmiana treści SIWZ (20.05.2016 r.)

48-16 Załączniki Nr 6a i 6b do SIWZ (20.05.2016 r.)

 

 

 

48-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.05.2016 r.)

48-16 Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ (17.05.2016 r.)

48-16 SIWZ z załącznikami Nr 1 - 6b (17.05.2016 r.)

48-16 Załączniki Nr 7-13 do SIWZ (17.05.2016 r.)

  48-16 Załączniki Nr 1-5 edytowalne (17.05.2016 r.)

 

  

48-16 SIWZ (20.04.2016 r.)

48-16 Załącznik Nr 7 Wykaz pojazdów

48-16 Załącznik Nr 8 Wykaz budynków i budowli

48-16 Załącznik Nr 9 Wykaz sprzętu elektronicznego

48-16 Załącznik Nr 10 Wykaz mienia kolejowego

 

48_2016_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-04-15

  48-16 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 09_06_2016