Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. Drukuj
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.41.2016
Termin składania ofert 2016-07-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

41_16_ogloszenie o zamowieniu 15 04 2016

41_16_siwz

41_16_zalacznik nr 2_kosztorysy ofertowe

41_16_wykaz drog chodnikow i miejsc montazu siatek

41_16_specyfikacje

41_16_odpowiedzi na pytania zmiana siwz 17 05 2016

41_16_siwz 17 05 2016

41_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 17 05 2016

41_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 19 05 2016

41_16_siwz 17 05 2016 wersja edytowalna

41_16_zmiana siwz 14 06 2016

41_16_siwz 14 06 2016

41_16_siwz 14 06 2016 wersja edytowalna

41_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 14 06 2016

 

41_16_zmiana siwz 16 06 2016

41_16_siwz 16 06 2016

41_16_siwz 16 06 2016 wersja edytowalna

41_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 16 06 2016

  zbiorcze zestawienie ofert

 

41-16 uniewaznienie zad 7

 

 

41-16 ogloszenie o wyborze zad 2

41-16 ogloszenie o wyborze zad 3

41-16 ogloszenie o wyborze zad 8

41-16 ogloszenie o wyborze zad 9

 

 

41-16 ogloszenie o wyborze zad 1

41-16 ogloszenie o wyborze zad 4

41-16 ogloszenie o wyborze zad 5

41-16 ogloszenie o wyborze zad 6