Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7 Drukuj
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.40.2016
Termin składania ofert 2016-04-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-172, fax. 71 39-17-110
Załączniki

40_2016 ogloszenie o zamowieniu 15_04_2016

40_2016 siwz 15_04_2016

40_2016 opis przedmiotu zamowienia 15_04_2016

40_2016 siwz wersja edytowalna 15_04_2016

40_2016 zalozenia projektowe

40_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert

  40_2016 uniewaznienie postepowania