DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.40.2016
Termin składania ofert 2016-04-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-172, fax. 71 39-17-110
Załączniki

40_2016 ogloszenie o zamowieniu 15_04_2016

40_2016 siwz 15_04_2016

40_2016 opis przedmiotu zamowienia 15_04_2016

40_2016 siwz wersja edytowalna 15_04_2016

40_2016 zalozenia projektowe

40_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert

  40_2016 uniewaznienie postepowania

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :