PFU dla zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. Drukuj
z dnia: 2016-04-03
Nazwa zadania PFU dla zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.32.2016
Termin składania ofert 2016-04-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

32_16_ogloszenie o zamowieniu

32_16_siwz

32_16_opis przedmiotu zamowienia

32_16 siwz edytowalna

 

32_16_zbiorcze zestawienie ofert

 

32_16_uniewaznienie postepowania