Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów: Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn” oraz Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec-Lwówek Śląski” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. CPV 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5. Drukuj
z dnia: 2016-03-31
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów: Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn” oraz Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec-Lwówek Śląski” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. CPV 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel 71 / 39 17 172, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

11-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04,08.2016 r.)

 

 

11-16 informacja z otwarcia ofert (11.05.2016 r.)

 

  11-16 Odpowiedzi na pytania (27.04.2016 r.)

 

11-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.04.2016 r.)

 

11-16 Odpowiedzi na pytania (15.04.2016 r.)

11-16 SIWZ (z dn. 15.04.2016 r.)

 

  11-16 SIWZ ( z dn.31.03.2016 r.)

PF-U Projekt 1

PF-U Projekt 2

11-16 Załączniki Nr 1-7 (edytowalne)

  

11-16 Ogłoszenie o zamówieniu (31.03.2016 r.)

11-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.03.2016 r .)