DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. CPV 63712710-3. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-18
Nazwa zadania Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. CPV 63712710-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2016.AK
Termin składania ofert 2016-03-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

  33-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.04.2016 r.)

 

33-16 Informacja z otwarcia ofert (30.03.2016 r.)

 

33-16 Odpowiedzi na pytania (25.03.2016 r.)

  

33-16 Ogłoszenie o zamówieniu (18.03.2016 r.)

33-16 SIWZ (18.03.2016 r.)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna z załącznikami

33-16 Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :