DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PFU dla zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Złotoryja - etapami", etap I odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2610D. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-03
Nazwa zadania PFU dla zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Złotoryja - etapami", etap I odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2610D. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.26.2016
Termin składania ofert 2016-03-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

26_16_ogloszenie o zamowieniu

26_16_SIWZ

26_16_Zalaczniki do OPZ

26_16_wersja edytowalna zalacznikow do SIWZ

 

26_16_zbiorcze zestawienie zlozonych ofert

26_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :