Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy. CPV 71320000-7 Drukuj
z dnia: 2016-02-29
Nazwa zadania Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2016.AK
Termin składania ofert 2016-03-08 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 74 / 845 33 57, tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8-16 Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.03.2016r.


 

8-16 Ogłoszenie o zamówieniu (29.02.2016 r.)

8-16 SIWZ (29.02.2016 r.)

Miejscowe Plany Zagospodarowania

Założenia Projektowe

8-16 Załączniki Nr 1 - 7 do SIWZ (edytowalne)