Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2016-02-22
Nazwa zadania Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.16.2016
Termin składania ofert 2016-03-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

16-16 ogloszenie o zamowieniu

16-16 siwz

16_2016 siwz

obwodnica piechowic

 

oswiadczenie

 

  zbiorcze zestawienie ofert

16-16 ogloszenie o wyborze