DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe i PFU dla zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-18
Nazwa zadania Prace projektowe i PFU dla zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2016
Termin składania ofert 2016-03-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert

17-16 ogloszenie o zamowieniu

 

17-16 siwz

17_2016 siwz

17-16 za graf nr iv282011

  oswiadczenie

 

17-16 ogloszenie o wyborze oferty

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :