Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71322000-1. Drukuj
z dnia: 2016-02-17
Nazwa zadania Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.14.2016
Termin składania ofert 2016-03-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert

  14-16 ogloszenie o zamowieniu

14-16 siwz

2013 02 28 zaoenia projektowe

3891_001

14_2016 siwz

3890_001

  14-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

14-16 odpowiedz na pytanie

zestawienie cenowe 29-02-2016

oswiadczenie

  14-16 ogloszenie o wyborze