DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71322000-1. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-17
Nazwa zadania Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.14.2016
Termin składania ofert 2016-03-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert

  14-16 ogloszenie o zamowieniu

14-16 siwz

2013 02 28 zaoenia projektowe

3891_001

14_2016 siwz

3890_001

  14-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

14-16 odpowiedz na pytanie

zestawienie cenowe 29-02-2016

oswiadczenie

  14-16 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :