DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-09
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77311000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.9.2016
Termin składania ofert 2016-02-22 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

9_2016_ogloszenie o zamowieniu

9_2016_SIWZ

9_2016_specyfikacje techniczne

9_2016_wykaz nasadzen

9_2016_wersja edytowalna zalacznikow

9_2016_odpowiedzi na pytania_17 02 2016

9_2016_ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

9_2016_zbiorcze zestawienie ofert

9_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :