Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. Drukuj
z dnia: 2016-01-28
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.7.2016
Termin składania ofert 2016-02-08 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

7_16_ogloszenie o zamowieniu

7_16_siwz

7_16_zalaczniki do siwz

7_16_siwz wersja edytowalna

7_16_wykaz drzew do wycinki_nieskompresowane

7_16_zestawienie ilosci i wartosci drewna_nieskompresowane

7_16_zbiorcze zestawienie ofert

7_16_zadanie 4_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7_16_zadanie 3_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

7_16_zadanie 2_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7_16_zadanie 1_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty