DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-28
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.7.2016
Termin składania ofert 2016-02-08 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

7_16_ogloszenie o zamowieniu

7_16_siwz

7_16_zalaczniki do siwz

7_16_siwz wersja edytowalna

7_16_wykaz drzew do wycinki_nieskompresowane

7_16_zestawienie ilosci i wartosci drewna_nieskompresowane

7_16_zbiorcze zestawienie ofert

7_16_zadanie 4_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7_16_zadanie 3_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

7_16_zadanie 2_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7_16_zadanie 1_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :