Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka. CPV 90630000-1 Drukuj
z dnia: 2016-01-28
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.6.2016.AK
Termin składania ofert 2016-02-05 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

6-16 Unieważnienie postępowania (08.02.2016 r.)

 

6-16 Ogłoszenie o zamówieniu (28.01.2016 r.)

6-16 SIWZ (28.01.2016 r.)

6-16 Specyfikacje techniczne

6-16 Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (edytowalne)