DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej Linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-10
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej Linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.3.2016
Termin składania ofert 2016-01-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

3_16_ogloszenie o zamowieniu

3_16_siwz

3_16_opis przedmiotu zamowienia

3_16_zmiana siwz

3_16_zbiorcze zestawienie ofert

3_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :