DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka. CPV 90630000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-10
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka. CPV 90630000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.113.2015
Termin składania ofert 2015-12-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 171, 71 39 17 110
Załączniki

 

113-15 ogloszenie o zamowieniu

113-15 siwz

113-15 siwz

przedmiar

specyfikacje techniczne - zud chodniki

 

113-15 uniewaznienie postepowania

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :